LVA RUS LTL ENG
Produkti > Materiāli > PVC-C

Polivinilhlorīds, hlorinēts (PVC-C)

Vispārīga informācija

Ar saīsinājumu PVC-C tiek apzīmēts hlorinētais polivinilhlorīds. Šis materiāls tiek izmantots kopš 1958. gada. PVC-C ir amorfs termoplastikāts. To ražo no PVC, tā ķēdei pievienojot papildus hloru. Tādējādi PVC-C ir pārveidots PVC-U materiāls, kurš, pateicoties tā ķīmiskajai struktūrai, izceļas ar paaugstinātu temperatūras izturību, salīdzinot to ar PVC-U, ar augstāku pretestību pret stiepes deformāciju, ar labu stiprību un teicamu ķīmisko izturību. Tā liesmas izturība ir pat labāka nekā PVC-U. Šīs īpašības padara PVC-C materiālu par interesantu izvēli ķīmiskajai rūpniecībai, kā arī citos rūpnieciskos pielietojumos ar augstām prasībām (piem., lidmašīnu ražošanā).

PVC-C ir piemērots īpaši korozīviem apstākļiem, kur tādi materiāli kā nerūsējošais tērauds vai pat GFK uzrāda tikai īsu kalpošanas laiku.

 PVC-C var raksturot ar sekojošām īpašībām:

  • ļoti labas mehāniskās īpašības pat pie paaugstinātām temperatūrām
  • teicama ķīmiskā izturība
  • noturīgs pret elektroķīmisko koroziju
  • ilgs kalpošanas laiks, pat pie īpaši korozīviem apstākļiem
  • neietekmē dzeramā ūdens kvalitāti
  • noturīgs pret mikro bioloģisko augšanu
  • augsta stiepes izturība un triecienizturība
  • vienkārša un droša savienošana, lietojot Tangit© līmi
  • gluda iekšējā virsma
  • teicama pretestība pret degšanu

 

Mehāniskās īpašības

PVC-C mehāniskās īpašības ir ļoti līdzīgas PVC-U mehāniskajām īpašībām istabas temperatūrā. PVC-C uzrāda augstu stiepes izturību un cietību, un vienlaicīgi arī triecienizturību. Taču PVC-C priekšrocības ir īpaši labi redzamas pie augstām temperatūrām. Tam par iemeslu ir hlora saturs, kas rada spēcīgu savienojumu starp PVC-C ķēdēm. Tas savukārt novērš materiāla mīkstināšanos un īpašību zaudēšanu pie augstām temperatūrām, kā arī atstāj iespaidu uz ilgtermiņa vilces izturību, kuru no GF materiāliem pārspēj tikai PVDF.

Iekšējā spiediena izturība ilgtermiņā tiek raksturota ar hidrostatiskās stiprības līkni atbilstoši EN ISO 15493 vai DIN 8061 standartiem. Pielietojuma robežas, kas redzamas PVC-U Spiediena-Temperatūras grafikā var nobīdīties no šīm līknēm.

Tai pat laikā GF pievienoto strukturālo sastāvdaļu elasticitāte ir ļoti laba, šī īpašība tiek regulāri pārbaudīta kvalitātes kontroles testos.

Iekšējā spiediena izturība ilgtermiņā tiek raksturota ar hidrostatiskās stiprības līkni atbilstoši EN ISO 15493 standartam. Izmantošanas robežas, kas redzamas PVC-U Spiediena-Temperatūras grafikā, var nobīdīties no šīm līknēm.

 

Ķīmiskās īpašības

PVC-C teicamā ķīmiskā izturība attiecas arī uz izmantošanu augstās temperatūrās un izmantošanu vielām ar augstu koncentrāciju. Izturība pret lielāko daļu neorganisko skābju, bāzu un sāļu ir ļoti laba, taču tā ir laba arī pret nātrija hipohlorīdu un hlora šķīdumiem. Tāpat materiālam ir laba noturība pret alifātiskajiem ogļūdeņražiem. PVC-C uzrāda vājākus rezultātus pret aromātiskajiem vai hlorinētajiem šķīdinātājiem, esteriem un ketoniem. Tāpat nav ieteicams to lietot ar gāzēm. Ja tiek apsvērta materiāla izmantošana ar eļļām, lakām vai taukiem, vispirms nepieciešama precīzāka apskate un saderības pārbaude. Lai iegūtu detalizētāku informāciju, griezieties pie Jūsu GF partnera.

Šīs īpašības attiecas arī uz līmētajiem savienojumiem, kas parasti tiek veidoti, uzklājot spēcīgi šķīdinošu, poras aizpildošu šķīdinātu cementu (līmi) uz PVC-C.

PVC-C ir ļoti noturīgs pret laika apstākļu ietekmi, tas var tikt ilglaicīgi atrasties tiešas saules gaismas iedarbībā, kā arī lietus un vēja ietekmē. Noturība pret ultravioleto starojumu ir salīdzinoši laba, taču ar laiku PVC-C zaudē daļu savas triecienizturības. Tādēļ dažos gadījumos būtu vēlams pasargāt materiālu no tiešas saules gaismas iedarbības.

 

Termiskās īpašības

PVC-C materiāla Vicat mīkstināšanās temperatūra ir 103°C, kas ir par 20°C augstāka nekā PVC-U. GF iesaka šo materiālu izmantot temperatūras robežās 0°C ... +80°C. Materiāla īpašības ir ideālas pie temperatūras +40°C ... +80°C.

PVC-U termiskās izplešanās koeficients 0,06...0,07 mm/m K ir būtiski lielāks nekā metāliem. No visiem materiāliem, kas paredzēti rūpnieciskajām cauruļvadu sistēmām, PVC-C uzrāda viszemāko izplešanās koeficientu. Plānojot uzstādīšanu, ņemiet vērā termisko izplešanās koeficientu.

 

Degšanas īpašības

PVC-C augstais hlora saturs atstāj ietekmi uz materiāla degšanas īpašībām. Pašuzliesmošanās no augstas temperatūras notiek virs 400°C. PVC-U deg, ja tam ir kontakts ar atklātu liesmu, taču tas uzreiz nodziest, ja liesma tiek noņemta.

Skābekļa indekss ir 60%. (Materiāli, kas deg ar mazāk nekā 21% skābekļa saturu gaisā, tiek uzskatīti par uzliesmojošiem).

Tādējādi PVC-U tiek iedalīts V0 klasē, atbilstoši UL94, un B1 celtniecības materiālu klasē (grūti aizdedzināmi), atbilstoši DIN 4102-1. Tāpat novērojama zema dūmu veidošanās.

Ņemot vērā, ka PVC-C degšanas rezultātā rodas hlorūdeņradis, kas savienojumā ar ūdeni veido korozīvu skābi, pēc uguns nekavējoties jānotīra vietas, kas ir jūtīgas pret koroziju. Apdraudējums personālam HCl dēļ ir minimālas. Attiecībā uz ugunsdzēšanas līdzekli, ieteicams izmantot ūdens un pulvera tipa līdzekļus vai putas.

 

Elektriskās īpašības

PVC-C gluži tāpat kā visi nemodificētie termoplastikāti nevada strāvu. Tas nozīmē, ka nenotiek nekāda elektroķīmiska korozija. No otras puses, šīs strāvu nevadošās īpašības jāņem vērā, plānojot sistēmu, jo cauruļvados var notikt elektrostatiskā uzlādēšanās. Jo īpaši tas jāņem vērā vietās, kur ir uzliesmojošas gāzes. Eksistē vairākas metodes, kā izvairīties no elektrostatiskas uzlādes veidošanās polimēru cauruļvadu sistēmās. Lūdzu, vērsieties pie Jūsu GF partnera, lai iegūtu sīkāku informāciju par šīm metodēm.

 

Fizioloģiskās īpašības

PVC-C ir inerts un toksiski nekaitīgs materiāls. Testi pierādījuši, ka ūdens attīrīšanas un transportēšanas sistēmas no PVC-C neveicina mikrobioloģisko augšanu.

PETERSS SIA, Dēļu iela 4, Rīga, LV-1004 Latvija,
Tel. +371 67 605 608, e-mail: info@peterss.lv
Copyright © 2020 PETERSS SIA. All rights reserved.