LVA RUS LTL ENG

Līmēšana

Vienkāršs un ļoti drošs materiālu savienošanas veids, kas neprasa dārgu un sarežģītu aparatūru. Šī savienošanas tehnoloģija var tikt izmantota sekojošiem materiāliem: PVC-U, PVC-C, ABS.

TANGIT attīrītāja lietošana: Pēc pirmās vāciņa atvēršanas reizes ar neasu priekšmetu līdz galamiestumiet uzgali ar sietu iekšā pudeles augšdaļā. Līmēšanas laukuma attīrīšana: Uzklāt tikai uz sausas un no lieliem netīrumiem atbrīvotas virsmas. Attīrītāju uzlejiet uz papīra salvetēm un ar tām attīriet līmēšanas laukumu. Papīra salvetes mainiet pēc katra attīrīšanas piegājiena. Mitrums (kondensāts) uz veidgabaliem jānotīra pirms līmes uzklāšanas. Darbarīku mazgāšana: Otas, kuras tika mazgātas ar TANGIT attīrītāju, ir pilnībā jāizžāvē pirms iemērkšanas līmē. TANGIT attīrītājs šķīdina PVC-U un citus plastikātus, tādēļ nenovietojiet veidgabalus vietās, kur izlijis TANGIT attīrītājs. Citi norādījumi: Pirms metināšanas darbiem atbrīvojiet  cauruļvadu sistēmas, telpas un šahtas no šķīdinātāja tvaikiem. Tādēļ piepildiet cauruļvadu sistēmu ar ūdeni un izskalojiet. Žūšanas laikā neaizveriet cauruļvadu. Neizlejiet kanalizācijā. Uzmanību: Kairina acis. Atkārtots kontakts var izraisīt ādas kairinājumu. Tvaiki var izraisīt miegainību un reiboni. Uzglabājiet bērniem nepieejamās vietās. Bundžu uzglabāt telpā ar labu ventilāciju. Sargiet no uzliesmošanas avotiem – nesmēķēt! Ja iekļūst acīs, rūpīgi skalot ar ūdeni un griezieties pie ārsta. Norīšanas gadījumā griezieties pie ārsta un uzrādiet iepakojuma etiķeti. Lietot telpā ar labu ventilāciju.

 

TANGIT pildošā cementa (līmes) lietošana: Nogrieziet cauruli taisnā leņķī, caurules ārpusei noņemiet fāzi (15°). Līmēšanas daļu rūpīgi attīriet ar Tangit attīrītāju (Tangit Cleanser) un papīra salvetēm. Līmi pirms lietošanas rūpīgi samaisiet. Līmi uzklājiet no abām pusēm aksiālā virzienā (uz caurules biezāku, uz veidgabala plānāku kārtu). 4 minūšu laikā cauruli uz veidgabalu sastumiet kopā bez pagriešanas un nofiksējiet uz pāris sekundēm. Pēc savienošanas savienojumu 5 min. mehāniski neietekmēt (ja t° zem 10°C, vismaz 15 min). Spiediena pārbaude pēc gaidīšanas laika: 1 bar = 1 stunda. Skatīt PVC-U materiāla ražotāja lietošanas instrukciju. Brīdinājums: Tvaiki savienojumā ar gaisu var radīt sprādzienbīstamu savienojumu. Izvairieties no atklātas liesmas un dzirksteļu avota. Lietojiet telpās ar labu ventilāciju. Žūšanas laikā neaizveriet caurules galu. Pirms līnijas lietošanas, izskalojiet to ar ūdeni. Lietojiet piemērotus darba cimdus. Uzmanību: Kairina acis un elpošanas orgānus. Tvaiki var izraisīt miegainību un reiboni. Sargājiet no bērniem. Bundžu uzglabāt/lietot telpā ar labu ventilāciju. Sargiet no uzliesmošanas avotiem. Izvairieties no kontakta ar acīm. Norīšanas gadījumā griezieties pie ārsta un uzrādiet iepakojuma etiķeti.

 

Līmēšana ar HENKEL TANGIT

 

 

 

Līmēšana ar Tangit DTX speciālo līmi

Veidojot instalāciju no PVC-U vai PVC-C cauruļvadu sistēmas, eksistē noteiktas ķīmiskās vielas, kuru gadījumā ir nepieciešams izmantot īpašu līmi TANGIT DTX. Atkarībā no to koncentrācijas, šīs vielas ir:

Viela Koncentrācija %
Sērskābe > 70 % H2SO4
Sālsskābe > 25 % HCl
Slāpekļskābe > 20 % HNO3
Nātrija hipohlorīts > 6 % NaOCl aktīvā hlora
Ūdeņraža peroksīds  > 5 % H2O2
Fluorskābe jebkurā HF koncentrācijā

 

 

Lietošana: Nogrieziet cauruli taisnā leņķī, caurules ārpusei noņemiet fāzi (15°). Līmēšanas daļu rūpīgi attīriet ar Tangit attīrītāju un papīra salvetēm. Līmi pirms lietošanas rūpīgi samaisiet. Līmi  uzklājiet no abām pusēm aksiālā virzienā (uz caurules biezāku, uz veidgabala plānāku kārtu). 1 minūtes laikā cauruli uz veidgabalu sastumiet kopā bez pagriešanas un nofiksējiet uz pāris sekundēm. Pēc savienošanas savienojumu 5 min. mehāniski neietekmēt (ja t° zem 10°C, vismaz 15 min). Spiediena pārbaude pēc vismaz 48 stundām. Skatīt PVC-U materiāla ražotāja lietošanas instrukciju. Brīdinājums: Tvaiki savienojumā ar gaisu var radīt sprādzienbīstamu savienojumu. Izvairieties no atklātas liesmas un dzirksteļu avota. Lietojiet telpās ar labu ventilāciju. Žūšanas laikā neaizveriet caurules galu. Pirms līnijas lietošanas, izskalojiet to ar ūdeni. Lietojiet piemērotus darba cimdus. Uzmanību: Kairina acis un elpošanas orgānus. Tvaiki var izraisīt miegainību un reiboni. Sargājiet no bērniem. Bundžu uzglabāt/lietot telpā ar labu ventilāciju. Sargiet no uzliesmošanas avotiem. Izvairieties no kontakta ar acīm. Norīšanas gadījumā griezieties pie ārsta un uzrādiet iepakojuma etiķeti.

Ražotājs: HENKEL KGaA, D-40191, Duesseldorf, Vācija

 

 

PETERSS SIA, Dēļu iela 4, Rīga, LV-1004 Latvija,
Tel. +371 67 605 608, e-mail: info@peterss.lv
Copyright © 2023 PETERSS SIA. All rights reserved.